Αν συνεχίσουμε έτσι, τα παιδιά μας θα βλέπουν στο μέλλον τα ψάρια μόνο στις φωτογραφίες…». Η επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη ήταν ξεκάθαρη χθες στις Βρυξέλλες όταν παρουσίαζε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής στην Ε.Ε. που θα ισχύσει από το 2013.

Για μία ακόμα φορά, η κ. Δαμανάκη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της υπεραλίευσης, αποτέλεσμα της οποίας είναι η σοβαρή πλέον μείωση των αποθεμάτων των ψαριών στις ευρωπαϊκές θάλασσες. «Πρέπει να δράσουμε τώρα, ώστε να επαναφέρουμε όλα τα ιχθυαποθέματά μας σε υγιή επίπεδα, προκειμένου να διατηρηθούν για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση μπορούν οι αλιείς να συνεχίσουν να αλιεύουν και να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα από τις δραστηριότητές τους», τόνισε.

Οι βασικοί άξονες στο πακέτο προτάσεων για την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής αλιείας που παρουσίασε χθες η ελληνίδα επίτροπος συνοψίζονται, κατά πρώτον, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης βιώσιμων επιπέδων για όλα τα ιχθυαποθέματα μέχρι το 2015, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο. Κατά δεύτερον, στη δέσμευση ότι σε όλους τους τύπους αλιείας θα πρέπει να εφαρμόζεται προσέγγιση με γνώμονα το οικοσύστημα, με μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης που βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Κατά τρίτν, στη σταδιακή εξάλειψη της σπατάλης πόρων διατροφής και των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από ρίψη ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα, πρακτική γνωστή ως «απόρριψη». Αντιθέτως, οι αλιείς θα υποχρεούνται να εκφορτώνουν όλους τους ιχθείς που αλιεύουν.


Περιβαλλοντικές οργανώσεις, πάντως, εκφράζουν φόβους ότι το σχέδιο, το οποίο θα αντικαταστήσει την «αποτυχημένη» κατά την κ. Δαμανάκη ισχύουσα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, θα οδηγήσει σε «εικονική ιδιωτικοποίηση των ωκεανών». Στην Ελλάδα, για «τελευταία ευκαιρία για τις θάλασσες και την αλιεία μας» κάνει λόγο το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», εθνικός φορέας του Δικτύου OCEAN 2012, του πανευρωπαϊκού συνασπισμού οργανώσεων - μη κυβερνητικών φορέων. «Η πιστή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καθοριστικά το πρόβλημα της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά ύδατα, αλλά και της δράσης του ευρωπαϊκού στόλου διεθνώς. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής έχει ελλείψεις όσον αφορά τη διαχείριση της πλεονάζουσας παραγωγής, καθώς δεν ορίζει πλαφόν στις ποσότητες αλιευμάτων, αλλά στοχεύει στη μείωση του αλιευτικού στόλου. Η πρωτοβουλία περνάει πλέον στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας. Είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν κατά πόσο αυτή η νέα ΚΑΠ θα προστατέψει την παραγωγικότητα των ιχθυαποθεμάτων…», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 356 επισκέπτες και κανένα μέλος