Σε έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αξιολογούνται τα νερά κολύμβησης της χώρας για την περίοδο  2007-2010. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις μικροβιολογικές παραμέτρους και εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία στατιστική επεξεργασία.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση τα νερά κολύμβησης στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας», σε ποσοστό της τάξης του 95%, ενώ σε ποσοστό μόλις 0,09% χαρακτηρίζονται από «ανεπαρκή ποιότητα» με απαίτηση για τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νεότερη Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/ΕΚ) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προγραμματίσει την, εντός του 2011, κατάρτιση μητρώου ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης (bathing water profiles). Στόχος του μητρώου των ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης δημοσιοποιούνται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Παρατήρησης και στον διαδραστικό ιστότοπο Εye on Earth του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.Δείτε την έκθεση για τα νερά κολύμβησης στην Ελλάδα εδώ εδώ.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 306 guests και κανένα μέλος