Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που προσαρμόζει το ελληνικό δίκαιο στην κοινοτική οδηγία 2005/35, η οποία προβλέπει την ποινικοποίηση της ατυχηματικής ρύπανσης.
Μια αμφιλεγόμενη οδηγία η οποία στοχεύει να τιμωρήσει τη ρύπανση από τα πλοία, όμως λόγω της χρήσης των όρων «αμέλεια» και «βαριά αμέλεια», χαρακτηρίστηκε από τις ναυτιλιακές και ναυτεργατικές οργανώσεις ως πολύ αυστηρή, καθώς ουσιαστικά ποινικοποιεί την ατυχηματική ρύπανση.

Το σχέδιο νόμου που φέρει προς κύρωση τη συγκεκριμένη οδηγία έχει τίτλο «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L255) η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ως «απόρριψη» η διαφυγή που προκλήθηκε από οποιαδήποτε αιτία από πλοίο, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται η διασκόρπιση, η διαρροή, η απάντληση, η έκχυση ή η εκκένωση.

Επίσης με το άρθρο 6 προβλέπονται τα ποινικά αδικήματα που διαπράττονται και αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο σε οποιαδήποτε από τις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 2, από την οποία προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τιμωρείται:

α) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή από 3.000 έως 300.000 ευρώ αν, εξαιτίας της σοβαρότητας της υποβάθμισης, δημιουργείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή,

β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 1.500 έως 50.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Επίσης όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος:

α) της πράξης της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 15.000 ευρώ,

β) της πράξης της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από 200 έως 3.000 ευρώ.

Επαναλαμβανόμενες μικρής σημασίας απορρίψεις, οι οποίες, όχι μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό μεταξύ τους και εν όψει της τοπικής και χρονικής ενότητας, επιφέρουν υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 15.000 ευρώ.

Οποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από 200 έως 3.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 guests και κανένα μέλος