Φωτό:Θόδωρος Κόντες, πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ.
- Επαφές με ενδιαφερόμενους, προκειμένου για την εκτέλεση έργων υποδομής και ανάπτυξης.
Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη είχε το Προεδρείο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ).
Ο Υπουργός ενημερώθηκε για την εκπροσώπηση του συλλογικού οργάνου της ΕΕΚΦΝ στον ευρύτερο χώρο της Κρουαζιέρας, καθώς και για τους στόχους και σκοπούς του Σωματείου. Παράλληλα ετέθησαν υπόψη του κ. Υπουργού θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο της κρουαζιέρας μεταξύ των οποίων:


i. Οι προοπτικές προσέγγισης περισσοτέρων κρουαζιεροπλοίων σε Ελληνικούς Λιμένες και ιδιαίτερα αυτών που δεν φέρουν κοινοτική σημαία προκειμένου για την εκτέλεση κυκλικών ταξιδίων, χρησιμοποιώντας τους λιμένες ως home port, μετά την απελευθέρωση του cabotage με την τελευταία Νομοθετική ρύθμιση.

ii. Η αναγκαιότητα εκτελέσεως έργων υποδομής στους λιμένες, και ιδιαίτερα αυτούς του νησιωτικού τμήματος της Χώρας, αποτελεί σοβαρό παράγων για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας κράτους. Στις υποδομές αυτές κυρίαρχα σημεία επισημάνθησαν νέες λιμενικές εγκαταστάσεις σύγχρονης μορφής, προκειμένου για την παραμονή των πλοίων, καθώς και terminals προς εξυπηρέτηση των αποεπιβιβαζομένων από τα κρουαζιερόπλοια τουριστών. Στις αναγκαίες υποδομές, καθώς και στις βελτιώσεις των υπαρχουσών, τονίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση εφαρμογής των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και την Κοινοτική Νομοθεσία, σχετικά με τον Διεθνή Κώδικα ISPS για το Maritime Security.

Από πλευράς Ενώσεως επισημάνθηκε ακόμη ότι, για ορισμένους τουριστικούς λιμένες που παρουσιάζεται μεγάλη κίνηση κρουαζιεροπλοίων, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αποεπιβιβαζομένων τουριστών, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Σαντορίνης και η μεγάλη ανάγκη κατασκευής δεύτερης σύγχρονης και με μεγάλη μεταφορική ικανότητα μονάδος τελεφερίκ. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα έργα επέκτασης του προβλήτα στον λιμένα της Κέρκυρας, οι εργασίες του οποίου έχουν διακοπεί από καιρό και θα πρέπει να συνεχιστούν χωρίς άλλη καθυστέρηση, προκειμένου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που δημιουργούνται από την προέλευση μεγάλου αριθμού κρουαζιεροπλοίων στο νησί.

iii. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των ναυτικών στο ΝΑΤ σύμφωνα με τις εν ισχύει οδηγίες της Ε.Ε. – Guideline on State Aids on Maritime Transport – τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν συστηματικά.

iv. Η αναμόρφωση του καθεστώτος στελέχωσης των πλοίων, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακό Οργανισμού IMO, αναφερόμενες στο Safe Manning.
v. Η μελέτη όσον αφορά την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα για τις νότιες περιοχές της Χώρας, όπου οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι ηπιότερες. Το θέμα απαιτεί κοινή εξέταση από συναρμόδια Υπουργεία, όπως αυτά του Τουρισμού και της Ανάπτυξης.

vi. Η απλοποίηση των διαδικασιών, όσον αφορά την έκδοση βίζας από τους τουρίστες των ανατολικών χωρών και της Τουρκίας, που επιθυμούν να επισκεφθούν την χώρα μας.

vii. Η διεύρυνση των ωρών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

viii. Η συνεργασία με άλλα επίσης αρμόδια Υπουργεία, όπως Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τις απ’ ευθείας αεροπορικές συνδέσεις, προκειμένου για υπερατλαντικά ταξίδια π.χ. από πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα της Ατλάντα, που επί χρόνια υπήρχαν τέτοιες απ’ ευθείας συνδέσεις με την Ελλάδα μεταφέροντας χιλιάδες τουρίστες.

ix. Η ανάγκη τροποποιήσεως διατάξεων του κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως επιβατών των επιβατηγών πλοίων», οι οποίες θέτουν εξωπραγματικές απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία μικράς κατηγορίας πλόων.

x. Η αναμόρφωση της Εθνικής Νομοθεσίας σχετικά με τις πλοηγήσεις και ρυμουλκήσεις των πλοίων στους λιμένες, οι οποίες πρέπει να γίνονται με γνώμονα πάντα τα κριτήρια που επιβάλλουν οι κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και όχι άλλοι εμπορικής φύσεως λόγοι.

xi. Η εξέταση του σοβαρού θέματος που προέκυψε τελευταία στον λιμένα του Πειραιά, όσον αφορά το διαχωρισμό του σε δύο ξεχωριστά τμήματα για τους επιβάτες – τουρίστες intra και extra Schengen, κατάσταση που έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην άνετη κυκλοφορία των επιβατών, αλλά και στον προσδιορισμό των κρηπιδωμάτων για την παραβολή των πλοίων.

Ο κ. Υπουργός άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον όλα τα θέματα που ετέθησαν υπόψη του από πλευράς του Προεδρείου της ΕΕΚΦΝ και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της εξέτασής των, ζήτησε από το Προεδρείο της ΕΕΚΦΝ όπως:

• Γίνει η καταγραφή των θεμάτων εκείνων που αρμοδιότητα αποκλειστική έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς και εκείνων για τα οποία συμβαίνει να εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία τα οποία και θα κατονομαστούν.

• Καταγραφή των λιμένων που η υποδομή των, η φυσική τους θέση, τα ενδιαφέροντα προς επίσκεψη από τους τουρίστες μέρη, συνηγορούν στους σκοπούς της ανάπτυξης.


• Με τον σκοπό αυτό, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε λιμένα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες εφαρμογής του συστήματος προτεραιοτήτων στις θέσεις υποδοχής των κρουαζιεροπλοίων – berth allocation – σύμφωνα και με το γενικότερο σύστημα και πολιτική που ακολουθείται για τους Ευρωπαϊκούς λιμένες και ιδιαίτερα της Μεσογείου.

Όλα τα παραπάνω, τόνισε ο κ. Υπουργός, θα προετοιμάσουν το έδαφος, ώστε να εξεταστεί στην συνέχεια και το θέμα των επενδύσεων και οι επαφές με ενδιαφερόμενους, προκειμένου για την εκτέλεση έργων υποδομής και ανάπτυξης.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει στενά την μελέτη κάθε θέματος που απασχολεί τον κλάδο της κρουαζιέρας, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες ρυθμίσεις, με προτεραιότητα τα θέματα εκείνα που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Είπε επίσης ότι, θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την ΕΕΚΦΝ, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πρόοδος επίλυσης των θεμάτων και να επισημαίνονται τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν, για τις οποίες θα ανταλλάσσονται απόψεις για την εξεύρεση των αναγκαίων λύσεων.Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 161 guests και κανένα μέλος