Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες προς νησιωτικούς προορισμούς αποσκοπεί η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακόμα ένα «βέλος στη φαρέτρα» της, προκειμένου να ενισχύσει τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της νησιωτικής Ελλάδας, αποκτά η χώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε μια περίοδο που οι ακτοπλοϊκές εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση, και όλοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το τι μέλλει γενέσθαι από το Σεπτέμβριο και μετά, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση, η οποία εγκρίνει τη μακροπεριφερειακή προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής συνεργασίας.Συγκεκριμένα, το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει πόρους, για να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου.

Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο, προκειμένου να υπερπηδηθούν τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και πραγματική κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας και της εδαφικής συνέχειας των νησιωτικών περιοχών με την ηπειρωτική χώρα, μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης, προτρέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα, όπως την αύξηση του κατώτατου ορίου των ενισχύσεων που χορηγούνται στα νησιά, για τις μεταφορές και την αλιεία, που θα συμβάλουν στο να καταστούν τα νησιωτικά εδάφη εξίσου ανταγωνιστικά με τα ηπειρωτικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και να διασφαλιστεί η πραγματική ενσωμάτωσή τους στην ενιαία αγορά.

Οπως επισημαίνεται στην έκθεση σε επίπεδο δυνατοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο επίκεντρο μιας στρατηγικής για τον τομέα των μεταφορών ολόκληρης της περιοχής, ιδίως των εμπορευματικών μεταφορών. Πρέπει να ανοιχθούν πολυάριθμες και διαφοροποιημένες θαλάσσιες αρτηρίες.

Η Μεσόγειος παρουσιάζει βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ειδικότερα, για την ηλιακή ενέργεια. Για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων, η μακροπεριφερειακή στρατηγική δύναται να παράσχει κατάλληλα προσαρμοσμένες απαντήσεις και να διασφαλίσει τη συμμετοχή εταίρων, όπως η ΕΤΕπ».

«Η Μεσόγειος», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην έκθεση, «είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία καλύπτει από Ανατολάς προς Δυσμάς έκταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, με πολλούς νησιωτικούς χώρους, εδάφη με θαλάσσια και χερσαία σύνορα με τη Βόρεια Αφρική, και ότι κρίνεται σκόπιμη η προώθηση ενός εκτεταμένου δικτύου θαλάσσιων αρτηριών το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις από προς τις εκπομπές CO2», σημειώνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμη εγκρίνει μια πάγια στρατηγική που θα συνεκτιμά τις ειδικές ανάγκες των νησιών, καθώς και ότι η πλήρης προσβασιμότητα των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου και η καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα διασφαλιστεί καλύτερα μέσω της διάθεσης επαρκών πόρων και της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα νησιωτικά θέματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το διαρθρωτικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσμοί στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας».

Τέλος, καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ουσιαστικά το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να υπερπηδηθούν τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και πραγματική κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και α' αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Σταυρακάκης, μαζί με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σπύρο Δανέλλη, και τον ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Giommaria Uggias, υπέβαλαν, σε επίπεδο επιτροπής, μια σειρά τροπολογιών που υπερψηφίστηκαν και οι οποίες αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου και τα διαθρωτικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσμοί, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι τρεις ευρωβουλευτές εκφράζουν την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει θετική στάση ως προς τη νησιωτική διάσταση της μεσογειακής μακροπεριφερειακής στρατηγικής, ιδίως κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν νόμιμη αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων των νησιών. Πηγή: www.naftemporiki.gr


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 109 guests και κανένα μέλος