- Ένταξη του αεροδρομίου και λιμανιού του Ηρακλείου της Κρήτης στο Κεντρικό Δίκτυο με τη συμπερίληψη των αστικών κόμβων στα κύρια ευρωπαϊκά νησιά. -
-Παρουσίαση του Σχεδίου Έκθεσης του ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου

- Ρεαλιστικά φιλόδοξη και ισορροπημένη η πρόταση του ΕΚ


Το πλαίσιο, τη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το Δίκτυο Διευρωπαϊκών Μεταφορών ανέπτυξε ο εισηγητής, ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ το Σχέδιο Έκθεσης σχετικά με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.
Ο Έλληνας εισηγητής Γιώργος Κουμουτσάκος στην παρουσίασή του προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η ανάπτυξη και η μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ιδιαίτερα δυσμενή σημερινή οικονομική συγκυρία, ενόψει μάλιστα του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, έχει μεταβληθεί από επιδίωξη σε επιτακτική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την καταλυτική συμβολή των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην τόσο επιθυμητή ανάπτυξη της Ευρώπης.
Ως προς την Πρόταση της Επιτροπής, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέφερε ότι αυτή αποτελεί καλή βάση και εφαλτήριο ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την βελτιώσει, διαμορφώνοντας μια νέα, ρεαλιστικά φιλόδοξη και ταυτόχρονα ισορροπημένη νέα Πρόταση. «Θεμελιώδης – απαράβατη και μη διαπραγματεύσιμη - αρχή και κατεύθυνση της πρότασης είναι η διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του Δικτύου Μεταφορών» τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τα μέλη της Επιτροπής να σεβαστούν στις τροπολογίες τους τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου αυτού.
Όπως επεσήμανε, η λογική της νέας μεθοδολογίας υπηρετεί και ενισχύει την αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, οδηγεί στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ενσωματώνει ισοδύναμα όλες τις περιοχές της ΕΕ, ενισχύοντας την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή τους, και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των μεταφορών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.
Κλείνοντας, ο κ. Κουμουτσάκος σημείωσε πως βασικό μήνυμα της πρότασης που υπεβλήθη είναι ο ανοιχτός διάλογος και η ανάπτυξη μιας πολιτικής συναίνεσης που αποβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ενός ευρωπαϊκού δικτύου με αυξημένη προστιθέμενη αξία».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ευρωβουλευτής I. Ertug (Γερμανία, Σοσ), ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα συν-εισηγητή για την αρμονική συνεργασία, ανέλυσε τη μεθοδολογία αλλά και τις προτεραιότητες προγράμματος που το καθιστούν λειτουργικό, άμεσα υλοποιήσιμο και αποτελεσματικό. Μετά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε με τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, τον λόγο έλαβε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ε. Επιτροπής J. Paquet, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους δύο εισηγητές για την ουσιαστική βελτίωση που επέφεραν στην αρχική Πρόταση της Επιτροπής.
Θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος:
• Ένταξη του αεροδρομίου και λιμανιού του Ηρακλείου της Κρήτης στο Κεντρικό Δίκτυο με τη συμπερίληψη των αστικών κόμβων στα κύρια ευρωπαϊκά νησιά. Με τον τρόπο αυτό, το Κάλιαρι της Σαρδηνίας (1,68 εκατομμύρια κάτοικοι), το Ηράκλειο της Κρήτης (NUTS 1 με 1,11 εκατομμύρια κατοίκους) και το Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια (NUTS 1 με 2,12 εκατομμύρια κατοίκους) καθίστανται αστικοί κόμβοι και οι αερολιμένες και οι λιμένες τους εντάσσονται στο κεντρικό δίκτυο .

• Ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης όλων των περιοχών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών, ορεινών και άκρως απομακρυσμένων περιοχών με την προώθηση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητάς τους στο δίκτυο μεταφορών.

• Προώθηση της θαλάσσιας διάστασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με την ανάδειξη του κομβικού ρόλου των λιμανιών και την ενίσχυση των Θαλάσσιων Αρτηριών –Motorways of the Sea.

• Συμπερίληψη των σχετικών θαλάσσιων υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και των εμπορευματικών κέντρων που βρίσκονται εκτός των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων που όμως συνδέονται με τη λειτουργία τους στις Θαλάσσιες Αρτηρίες.

• Απαίτηση για υψηλής ποιότητας μεταφορές επιβατών, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία.

• Προαγωγή βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών άνθρακα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών της Ένωσης.Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 220 guests και κανένα μέλος