Φωτό: Ο πρόεδρος της Ένωσης Θ.Κόντες.
Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, συμμετέχουσα στις εργασίες των Οργάνων που ασχολούνται με την εξέταση θεμάτων ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων, μετά το ατύχημα του COSTA CONCORDIA, αναγνωρίζει και επικροτεί τις πρωτοβουλίες της CLIA, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του IMO που οδηγούν στην προσεκτική μελέτη, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας (safety), για τα κρουαζιερόπλοια μετά το Ναυτικό Ατύχημα του COSTA CONCORDIA, την 13η Ιανουαρίου 2012 πλησίον των ακτών της Ιταλίας.

Η εξέταση του θέματος στην προ ημερών Σύνοδο της Maritime Safety Committee του IMO, κατέληξε για το θέμα αυτό στην κατάρτιση, σε πρώτη φάση σχεδίου εγκυκλίου – MSC. Circular, με την οποία καταγράφονται σε παράρτημα μέτρα ασφαλείας – operational – για άμεση εφαρμογή από τις διαχειρίστριες εταιρείες.

Τα μέτρα αυτά που είναι επιπρόσθετα των ισχυόντων αφορούν:
i. Τον εξοπλισμό με επιπλέον αριθμό ατομικών σωσιβίων.
ii. Τον τρόπο ενημέρωσης των επιβαινόντων για τα μέσα ασφαλείας και την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων.
iii. Τα γυμνάσια εγκατάλειψης του πλοίου.
iv. Τους περιορισμούς επισκέψεων στην Γέφυρα ναυσιπλοΐας του πλοίου.
v. Το σχεδιασμό της πορείας ταξιδίου (voyage planning).
vi. Τις επιθεωρήσεις από τις Αρχές του κράτους της σημαίας (flag state), καθώς και από τις Αρχές λιμένος (port state).

Κατεγράφησαν επίσης μέτρα για μελέτη από τις αρμόδιες Τεχνικές Υποεπιτροπές, με στόχο την σε μακρύτερο χρόνο εφαρμογή των. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων Διεθνών πλόων και ιδιαίτερα των κρουαζιεροπλοίων και αναφέρονται στα κεφάλαια II-1, II-2, III, V, IX και XI της SOLAS, καθώς και στη Διεθνή Σύμβαση STCW για την Ναυτική Εκπαίδευση.
Συμφωνήθηκε όπως, η μελέτη των προαναφερομένων τομέων θα αναμένει την υποβολή στον IMO του πορίσματος της έρευνας, οπότε θα είναι και η βάση οικοδόμησης, τυχών άλλων μέτρων ασφαλείας, σε υποχρεωτική πλέον βάση, σε βαθμό και έκταση που θα κριθεί αναγκαία μετά από την σφαιρική μελέτη του θέματος.
Στην διάρκεια της Συνόδου της Αρμοδίας Επιτροπής του IMO, εγέννετο παρουσίαση από Ομάδα της αντιπροσωπίας της Ιταλίας, του ατυχήματος με λεπτομερή περιγραφή και απεικόνιση του τελευταίου τμήματος του ταξιδίου του ατυχούς COSTA CONCORDIA, μέχρι την ώρα του συμβάντος και τις ενέργειες που ακολούθησαν, δίδοντας την ευχέρεια στις αντιπροσωπίες των κρατών μελών, στην Σύνοδο αυτή του IMO, να ενημερωθούν υπεύθυνα για όλη την έκταση των γεγονότων.
Οι διαχειρίστριες εταιρείες μέλη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας απόλυτα την σημασία που έχει η ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα, θα στηρίξουν κάθε πράξει και ενέργεια που επιβάλλεται από τις ναυτικές παραδόσεις για ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Η Ένωση μας θα είναι πάντα παρούσα στα γεγονότα και στις εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα θεμάτων ενδιαφέροντος τα πλοία του κλάδου, προκειμένου να ενημερώνει τις διαχειρίστριες εταιρείες και τα μέλη της γενικότερα.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 226 guests και κανένα μέλος