Στο ποσοστό του 33% των κρατήσεων διακοπών ανέρχονται τα «δυναμικά πακέτα», όπως επισημαίνει ο κ. Γ. Δούκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), προσθέτοντας ότι η αναθεώρηση της Οδηγίας 314/1990 της ΕΕ στοχεύει στην επέκταση της προστασίας και της ασφάλειας των οργανωμένων ταξιδίων.

- Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια με την αναθεώρηση της Οδηγίας 314/1990;

«Ο συνδυασμός Διαδικτύου - αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει δημιουργήσει νέα μοντέλα στις κρατήσεις, αλλά και κενά στην προστασία των καταναλωτών. Ενώ δέκα χρόνια πριν το ποσοστό των ταξιδίων που καλυπτόταν από τη σημερινή οδηγία έφθανε το 95% ως 98%, σήμερα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ είναι μικρότερο από το 50%. Ετσι, επιδίωξη της ΕΕ είναι να επεκταθεί η προστασία και η ασφάλεια των οργανωμένων ταξιδίων- κύρια της αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας και του επαναπατρισμού - και προς τις νέες μορφές των “δυναμικών πακέτων”, στις οποίες οι καταναλωτές δημιουργούν μόνοι τους, συνηθέστερα στο Διαδίκτυο, πακέτα διακοπών. Επίσης, για να αποφευχθεί η σημερινή σύγχυσηέρευνα της ΕΕ έδειξε ότι το 67% των καταναλωτών που αγόρασαν «δυναμικό πακέτο» δεν γνώριζαν ότι δεν ήταν ασφαλισμένο-, θα υποχρεωθούν οι προμηθευτές να αναφέρουν ρητά αν το πακέτο καλύπτεται από τη νομοθεσία. Σημαντική αλλαγή αναμένεται να είναι η κάλυψη από την οδηγία και των μεμονωμένων αεροπορικών εισιτήριων, λόγω των πολλών πτωχεύσεων αεροπορικών εταιρειών».

- Σε τι επηρεάζουν οι αλλαγές αυτές τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους tour operators; «Οι tour operators- σήμερα τα “παραδοσιακά πακέτα” στην ΕΕ δεν ξεπερνούν το 40% έναντι 33% των “δυναμικών πακέτων” και 23% των μεμονωμένων ταξιδίωνθα ευνοηθούν από τις αλλαγές επειδή: α) η υποχρέωση προς ασφάλιση και οι λοιπές προβλέψεις θα αυξήσουν το κόστος των ανταγωνιστών τους και β) η πιο διαφανής λειτουργία της αγοράς θεωρείται ότι θα ισχυροποιήσει τη θέση τους. Για τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας εύλογα οι επιπτώσεις θα είναι συγκριτικά μεγαλύτερες, διότι τα ποσοστά που αναλογούν στα παραδοσιακά πακέτα φθάνουν το 90% στα περισσότερα νησιά μας».

- Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τα δυναμικά πακέτα;

«Οτι είναι η σύγχρονη τάση που διευρύνει τις επιλογές, αλλά εμπεριέχει και κινδύνους όταν δεν γίνεται προσεκτική επιλογή των προμηθευτών. Επίσης, να ξεκαθαριστεί ότι δεν ταυτίζονται απολύτως οι κρατήσεις μέσω Διαδικτύου με τα “δυναμικά πακέτα”, αφού συχνά κλείνονται πακέτα διακοπών (που καλύπτονται από τη νομοθεσία) και μέσω δικτυακών τόπων των tour operators. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει αν το ταξίδι του είναι ασφαλισμένο, σε ποιο βαθμό και σε ποιον απευθύνεται σε περίπτωση προβλημάτων. Ο ρόλος των ταξιδιωτικών γραφείων ως συμβούλων των καταναλωτών μπορεί να είναι και στο ζήτημα αυτό πολύ χρήσιμος».


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 70 guests και κανένα μέλος