Ππροειδοποιητική επιστολή απηύθηνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2009/18 για τη διερεύνηση ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία σε περίπτωση μη κοινοποίησης των μέτρων αυτών παρά την προειδοποίηση. Η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής είναι το τελευταίο διαδικαστικό στάδιο πριν την ενδεχόμενη προσφυγή στο Δικαστήριο.

Οι ισχύοντες κανόνες στην ΕΕ

Η οδηγία (ΕΚ) 2009/18 θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Προβλέπει ότι για να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη πριν από τις 17 Ιουνίου 2011, πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

Σκοπός της οδηγίας (ΕΚ) 2009/18 είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, με την επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη να διενεργούν έρευνες ως προς την ασφάλεια μετά τα σοβαρότερα θαλάσσια ατυχήματα. Με τις έρευνες αυτές, πέραν της ενδεχόμενης αναζήτησης ποινικών ευθυνών, τις οποίες διεξάγουν ανεξάρτητοι οργανισμοί, πρέπει να προσδιορίζονται τα αίτια των ατυχημάτων και να εξάγονται διδάγματα ώστε να βελτιωθεί μελλοντικά η ασφάλεια στη θάλασσα. Μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη παρακωλύουν τη συγκρότηση του συστήματος διερεύνησης, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 310 guests και κανένα μέλος