Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ελληνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής είναι ο στόχος της κυβέρνησης και του υπουργού Κωστή Μουσουρούλη.
Όπως επισημαίνει η Ναυτιλιακή Πολιτική με την ευρεία της έννοια περικλείει στρατηγικούς στόχους:

την εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των ελληνικών πλοίων σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο καθώς και των πλοίων κάθε εθνικότητας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο,
- την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού στόλου,
- την ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομίας,
- την ανάπτυξη της απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα,
- την εξασφάλιση και τη βελτίωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών,
- την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
- την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και την πάταξη του εγκλήματος.
«Κάθε ένας από τους στόχους αυτούς, μπορεί να αναλυθεί σε ποικιλία επιμέρους στόχων και αντίστοιχων πολιτικών.
Παράδειγμα: η ασφαλής ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει επιμέρους στόχους και αντίστοιχες πολιτικές, όπως είναι η εξασφάλιση του αξιόπλοου των πλοίων από τεχνικής απόψεως, η αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων, η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, η εξασφάλιση των αναγκαίων λιμενικών υπηρεσιών κλπ.» επεσήμανε ο υπουργός και προσέθεσε:
«Να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Ναυτιλιακής Πολιτικής κατευθύνεται κατά μεγάλο μέρος από τις αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών».
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική του υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εδράζεται σε δυο βασικές αρχές:
- στην εμπέδωση του ελεύθερου, υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και
- την υιοθέτηση διεθνών και όχι περιφερειακών μέτρων για τη ναυτιλία.
Ευχέρεια για τη διαμόρφωση καθαρά ελληνικής πολιτικής υπάρχει στους εξής τομείς:
- Εύρος πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας των πλοίων από το Υπουργείο, σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχουν οι αναγνωρισμένοι νηογνώμονες,
- Ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού πλοίου: πολιτική κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των υπό ελληνική σημαία πλοίων, εγκατάσταση ναυτιλιακών κέντρων κλπ,
- Ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας: ναυπηγική βιομηχανία, επισκευαστικές βάσεις, ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού κλπ,
- Εξασφάλιση και βελτίωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών,
- Ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και προώθηση της ναυτικής απασχόλησης.
Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 39 guests και κανένα μέλος