Άρθρο-Παρέμβαση
του Μιχάλη Λάμπρου
Γενικού Διευθυντή MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISES INC.
Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας

Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Ναυτιλία δεν βασίζεται στην οικονομική στήριξη της Κυβερνήσεως διότι οι επενδύσεις της οφείλονται στην στήριξη ξένων τραπεζικών οργανισμών.


Αυτό όμως που περιμένει από τους εκάστοτε υπέυθυνους κυβερνητικούς φορείς είναι μια άψογη στήριξη σε θέματα που αφορούν κυβερνητικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην πατρίδα μας με σκοπό την εξυπηρέτηση της Ελληνικής και Ελληνόκτητης Ναυτιλίας που τόσο πολύ συμβάλλει στην οικονομία μας ως συναλλαγματοφόρος πυλώνας.

Ένας τέτοιος οργανισμός με πραγματικά υποδειγματική λειτουργία είναι η Δ.Ο.Υ Πλοίων. Αφού πέρασε από σαράντα κύματα λόγω παλαιότερων προσπαθειών ανευθυνοϋπεύθυνων φορέων που ζητούσαν την κατάργησή τΗς και διατηρήθηκε μετά από καθολική απαίτηση του ναυτιλιακού κόσμου του Πειραιά και του Committee του Λονδίνου δυστυχώς αυτή την περίοδο περνά πάλι μια σκληρή δοκιμασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην «αποψύλωση» του υπηρετούντος σήμερα άκρως εξειδικευμένου προσωπικού με την σκέψη της μετάθεσης μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων υπαλλήλων είτε σε άλλες Δ.Ο.Υ είτε σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Αυτή η ενέργεια κατά την άποψή μας θα αποτελέσει βόμβα και χαριστική βολή στην λειτουργία της ΔΟΥ Πλοίων διότι θα την αποστερήσει από ικανά στελέχη που κουβαλούν στην πλάτη τους αρκετές δεκαετίες εμπειρίας στα εξειδικευμένα ναυτιλιακά καθημερινά προβλήματα και σίγουρα αν πραγματοποιηθεί θα αναστατώσει ολόκληρο τον ναυτιλιακό χώρο του Πειραιά.

Η είδηση αυτή που ήδη κυκλοφορεί στην Ακτή Μιαούλη έχει δημιουργήσει μια γενική, μια καθολική δυσφορία στις τάξεις ολόκληρου του ναυτιλιακού κόσμου του Πειραιά ο οποίος το λιγότερο που περιμένει από τους υπεύθυνους παράγοντες και τους προϊσταμένους Υπουργούς του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δοθεί αμέσως εντολή ακύρωσης οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί για «αποψύλωση» της ΔΟΥ Πλοίων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ας αφήσουν επιτέλους οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών την ΔΟΥ Πλοίων να συνεχίσει το παραγωγικό και πολύ αποδοτικό έργο που επιτελεί στον τομέα της Ελληνικής Ναυτιλίας. πηγή: www. marinews.gr