Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , Άδωνις Γεωργιάδης έκανε δεκτές τις εισηγήσεις του Νομικού συμβουλίου του Κράτους

ώστε οι δήμοι που έχουν προχωρήσει τις νομικές διαδικασίες να πάρουν υπό τον έλεγχο τους τα λιμενικά ταμεία .
Με την απόφαση αυτή αίρεται μια κωλυσιεργία πολλών ετών, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών και το κράτος δείχνει την εμπιστοσύνη του προς την τοπική αυτοδιοίκηση