Πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, ευρεία σύσκεψη με τα μέλη της – διαχειρίστριες εταιρείες και άλλοι φορείς κρουαζιέρας, προκειμένου να εξετασθούν θέματα λιμενικής υποδομής – berth allocation και ιδιαίτερα εφαρμογής των απαιτήσεως για το Maritime Security, που προβλέπονται από την SOLAS και τον Διεθνή Κώδικα ISPS. Διαπιστώθηκαν με ικανοποίηση πρωτοβουλίες μελών της, στην εθελοντική εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, όπως αυτά της Ενώσεως Λεμβούχων Θήρας, που αφορούν:

• Προμήθεια καταλλήλων μηχανημάτων.
• Εκπαίδευση όλου του προσωπικού (πληρωμάτων σκαφών και όχι μόνο).
• Δημιουργία υποδομής και διαδικασιών ελέγχου.

Στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες αυτές της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, εντάσσεται και η συνεννόηση και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής Διοίκησης για θέματα λιμένων, που έχουν ενδιαφέρον για την κρουαζιέρα, για ορισμένες δε περιπτώσεις και για έργα υποδομής εκτός λιμένος, τα οποία συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των τουριστών, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση νέας μονάδας τελεφερίκ στην Σαντορίνη.

Όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες, αλλά και στην άνετη και ασφαλή διακίνηση των μεταφερομένων επιβατών – τουριστών, παράγοντες που ενεργούν άλλωστε ελκυστικά στην προσέγγιση περισσοτέρων κρουαζιεροπλοίων στην χώρα και τους τουριστικούς λιμένες, ιδιαίτερα της νησιωτικής χώρας, με τα γνωστά οφέλη για την οικονομία και την ανάπτυξη της αλυσίδας δραστηριοτήτων που προκαλείται από τον κλάδο αυτό της τουριστικής ναυτιλίας.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 149 guests και κανένα μέλος