Ευοίωνες χαρακτηρίζει τις προοπτικές για την ανάπτυξη της διαδικτυακής διαφήμισης στη χώρα μας ο κ. Εrvan Ρouliquen, γενικός διευθυντής της Μicrosoft ΕΜΕΑ για θέματα καταναλωτών και online υπηρεσιών. Ο κ. Ρouliquen, ο οποίος επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες στη χώρα μας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μultiple Screens, Οne Εxperience», αναφέρθηκε στις νέες online υπηρεσίες.

- Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η διαδικτυακή διαφήμιση στη χώρα μας κινείται ανοδικά. Ισχύει αυτό;

«Σήμερα, στην Ελλάδα, με βάση μετρήσεις που έχουμε κάνει αλλά και ανεξάρτητες, η συνολική διαφημιστική δαπάνη στο Ιnternet είναι περίπου 3% έως 4% της συνολικής ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης προς όλα τα μέσα. Το ίδιο ποσοστό στην Ουγγαρία ανέρχεται σε 8%, στην Πολωνία σε 10% και στη Γαλλία σε 18%. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Ελλάδασε ό,τι αφορά τον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης διαθέτει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης. Μάλιστα για την Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξαγάγει, τα επόμενα τρία ως τέσσερα χρόνια η διαφημιστική δαπάνη για το Ιnternet αναμένεται να αγγίξει το 12%».

- Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης έχει πλεονεκτήματα;

«Κατ΄ αρχάς είναι εύκολο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της καθώς η διαδικτυακή διαφήμιση είναι στοχευμένη. Για παράδειγμα, η Μicrosoft πρόκειται στο άμεσο μέλλον να εγκαινιάσει, με τη μορφή καναλιού στο ελληνικού περιεχομένου portal τηςτο msn.gr, μια νέα υπηρεσία γυναικείου ενδιαφέροντος. Η υπηρεσία αυτή μπορεί, σε συνεργασία με συγκεκριμένες επιχειρήσεις, να συνδυασθεί και με διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικείου ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η καλύτερη σύνδεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας με το target group. Ακόμη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες προσανατολίζονται στη διαδικτυακή διαφήμιση ενώ και οι διαφημιστέςμε τη σειρά τουςψάχνουν για επαγγελματικά sites τα οποία να εξασφαλίζουν σωστή διαχείριση της “φίρμας” που τους εμπιστεύονται για διαφήμιση».

- Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, βοηθούν τη διάδοση των online υπη ρεσιών στην Ελλάδα;

«Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η άνοδος της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Οι μεγάλες ταχύτητες στο Ιnternet εξασφαλίζουν αξιόπιστη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ακόμηένας άλλος παράγοντας είναι η καλή και αποτελεσματική συνεργασία με τοπικές εταιρείες παραγωγής περιεχομένου και παροχής online υπηρεσιών. Οι θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά και τους δύο παράγοντεςείχαν ως αποτέλεσμα η επισκεψιμότητα του ελληνικού msn να ανέλθει σε 3,1 εκατ. ενιαίους χρήστες τον Δεκέμβριο του 2009. Κάτι που επιβεβαιώνει απόλυτα την επιλογή μας να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική online αγορά».

ΜΑΚΗΣ ΖΩΤΟΣ

 


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 133 guests και κανένα μέλος